IVN Noord Kennemerland


 

Sinds 21 februari is de nieuwe IVN-afdelingswebsite voor IVN Noord-Kennemerland actief!

Het bestuur heeft besloten dat we gaan overstappen op die nieuwe site. We doen dat in fasen.

We zijn begonnen met de activiteiten van Noord-Kennemerland, zowel het overzicht als de actuele aankondigingen: die staan voortaan op www.ivn.nl/afdeling/noord-kennemerland.

De pagina "OVER ONS" met o.a. ANBI-gegevens is verplaatst naar de nieuwe site. Lid worden kan via de nieuwe site.

Vacatures voor bestuursfuncties en oproepen voor leden van werkgroepen staan op de nieuwe site.

 

De nieuwe site is ook bereikbaar m.b.v. de afkorting:   www.ivn.nl/nkl

Deze site (www.ivnnkl.nl) blijft voorlopig in gebruik, hoofdzakelijk voor meer interne afdelings-zaken. Geleidelijk zullen we meer elementen naar de nieuwe site overhevelen.

 


schaapskooi
De Schaapskooi bij Bergen. Hier zijn we elke zondag geopend voor het publiek.

IVN Noord-Kennemerland

IVN Noord-Kennemerland wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Door mensen te laten leren van de natuur en te laten ervaren dat natuur je leven verrijkt.

Om dat te bereiken organiseren we publieksactiviteiten voor iedere leeftijd zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen… Ook verzorgen we binnen- en buitenactiviteiten voor scholen.
Al deze activiteiten worden uitgevoerd door onze vrijwilligers, georganiseerd in werkgroepen.

ANBI: IVN Noord-Kennemerland is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.